Poslovno savjetovanje

Naše usluge:

  • Izrada poslovnog plana
  • Izrada investicijske studije
  • Pomoć u pripremi financijske dokumentacije za odobrenje kredita
  • Asistencija u pregovorima s kreditnim institucijama i strukturiranju kreditnog proizvoda
  • Izrada analize fizičkog i klimatskog rizika investicija
  • Usklađivanje investicija s odredbama EU Taksonomije
  • Analiza i izrada ESG Strategije za poduzeća

Ako pregovarate s kreditnom institucijom novi kredit, restrukturiranje kredita ili reprogram postojećih obveza pomoći ćemo vam u analizi vaše trenutne situacije, strukturiranju kreditne transakcije te pregovorima s kreditnom institucijom.