NextGen Talents Hub

Education for better banking!

CORPORATE I RETAIL BANKARSKE AKADEMIJE polaznicima omogućuju usvajanje znanja i vještina ključnih za uspostavu efikasnog i kvalitetnog kreditnog procesa kroz inhouse edukacije. Ukoliko imate specifične potrebe za prilagodbu edukacija slobodno nas kontaktirajte i zajedno ćemo razmotriti Vaše potrebe.

Pokrenite u banci NextGen Talents Hub i uključite svoje zaposlenike u Talent Programe PRINCI CONSULTINGA.

PREMIUM BANKRASKA AKADEMIJA ZA MENADŽERE – organiziramo i individualni program Corporate i Retail Bankarske Akademije koji je posebno koristan menadžerima ili drugim osobama koje žele individualni pristup, prilagodbu termina i lokacije radionica.

Kod individualnog pristupa, osim standardnih modula postoji mogućnost i za dogovaranje dodatnih edukacijskih modula prilagođenih vašim potrebama

Izazovi digitalizacije

Automatizacija i digitalizacija kreditnog procesa zahtjeva paralelan rad na definiranju očekivanih znanja, vještina i kompetencija zaposlenika uključenih u kreditni proces. Dok s jedne strane digitalizacija smanjuje vrijeme koje prodajno osoblje troši na administrativne poslove i otvara više vremena za odnose s klijentima, s druge strane rastu očekivanja za specijalističkim znanjima u strukturiranju transakcija, strateškom promišljanju i savjetima klijentima. S rastom razine automatizacije veća su i očekivanja za upravljanje s većom i raznovrsnijom ponudom proizvoda koje kreditne institucije nude svojim klijentima.

Planiranje ljudskih resursa

Proaktivno planiranje ljudskih resursa koje, između ostalog, uključuje i izradu plana edukacija i stručnog usavršavanja, danas je imperativ svake organizacije koja prolazi kroz digitalizaciju i automatizaciju ključnih procesa.

  • Izvanredni odlasci kvalitetnih kadrova nisu rijetka pojava – jeste li razvili plan sukcesije za ključne kadrove?
  • Jeste li definirali njihov plan razvoja karijere i kompetencija?
  • Jeste li iskomunicirali sa ključnim zaposlenicima plan edukacija za 2022.g. godinu i već ih predbilježili na iste?
  • Jeste li razvili edukacijske programe koje trebaju proći svi zaposlenici uključeni u kreditni proces koji su Standard vaše banke ili se oslanjate na interna mentorstva kad i ako za njih mentor nađe vremena?
  • Rade li edukacije isti zaposlenici koji su ujedno i ključni za obavljanje redovnih poslova odobravanja pa zbog toga trpi posao?

Pomoći ćemo vam u izradi, prilagodbi i provedbi plana edukacija usmjerenih na jačanje kompetencija vaših zaposlenika za New Banking? Motivirajte svoje zaposlenike i uključite ih u NextGen Talents Hub Program kroz Retail i Corporate Bankarske Akademije.

Upit NextGen Talents Hub