Osobne financije i održivost

Financijska edukacija i ciljevi održivog razvoja

Kroz program Osobne financije i održivost stvaramo novu generaciju potrošača koji kod donošenja odluka o potrošnji, zaduženju i ulaganjima vode računa o ciljevima održivog razvoja, a posebno želimo doprinijeti: SDG 1 smanjenju siromaštva, SDG 3 kreiranju blagostanja građana, SDG 4 kvalitetnoj edukaciji usmjerenoj usvajanju znanja i vještina građana za bolje upravljanje osobnim financijama, SDG 5 rodnoj ravnopravnosti u razumijevanju i korištenju financijskih usluga, SDG 9 razumijevanju proizvoda, usluga i sigurnosnih implikacija koje je donijela digitalizacija financijskih usluga, SDG 13 zaštiti klime kroz odgovornu potrošnju, ulaganja i financiranje.

Program

Lokacija
Zagreb 

Datum
otvorene prijave

Trajanje
9:00 – 14:00

Cijena
EUR 260 

Za inhouse, online, individualne i edukacije izvan Zagreba
cijena na upit

Upit Osobne financije i održivost