Financijska pismenost za djecu i mlade

Financijska pismenost u funkciji održivosti i društvene odgovornosti

Kroz program “Financijska pismenost za djecu i mlade” stvaramo novu generaciju potrošača koji kod donošenja odluka o potrošnji, zaduženju i ulaganjima vode računa o ciljevima održivog razvoja, a posebno želimo doprinijeti: SDG 1 smanjenju siromaštva, SDG 3 kreiranju blagostanja građana, SDG 4 kvalitetnoj edukaciji usmjerenoj usvajanju znanja i vještina građana za bolje upravljanje osobnim financijama, SDG 5 rodnoj ravnopravnosti u razumijevanju i korištenju financijskih usluga, SDG 9 razumijevanju proizvoda, usluga i sigurnosnih implikacija koje je donijela digitalizacija financijskih usluga, SDG 13 zaštiti klime kroz odgovornu potrošnju, ulaganja i financiranje.

Program

Lokacija
Inhouse

Datum
prema dogovoru

Trajanje
3 sata

Cijena
na upit

Upit Financijska pismenost za djecu i mlade